Thẻ: Giấy OCC 98-2 nhập khẩu từ Maroc

Giấy thùng Carton đã qua sử dụng – Giấy OCC 98-2 nhập khẩu từ Maroc

Giấy thùng Carton đã qua sử dụng – Giấy OCC 98-2 nhập khẩu từ Maroc Số lượng: 250 tấn/tháng – Quantity: 250 tons/month Xuất xứ: Maroc – Origin: Marocco +Tiêu chuẩn/Specification: Old Corrugated Containers (OCC) 98-2: Outthrows plus prohibitive may not exceed 2% Moisture: 12% max +Người mua nhập khẩu phải có giấy phép nhập […]