Ống nòng giấy để làm lõi giấy cuộn giấy công nghiệp – Used paper core for Packing paper roll

Ống nòng giấy để làm lõi giấy cuộn giấy công nghiệp – Used paper core for Packing paper roll

Xuất xứ: Nhật Bản – Origin: Japan

Số lượng: 50 tấn/tháng – Quantity: 50 tons/month

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *