màng phủ PE nông nghiệp

Màng phủ PE nông nghiệp đã qua sử dụng – Used PE Agriculture film for recycling

Màng phủ PE nông nghiệp đã qua sử dụng. Used PE Agriculture film for recycling.

+Xuất xứ: Châu Âu

+Số lượng: 300 tấn / tháng

+Người mua nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài mới