màng PE film nhập khẩu

Màng PE film nhập khẩu từ Châu Âu – PE film imported from Europe

Màng PE film nhập khẩu từ Châu để tái chế.

Số lượng: 100 tấn/tháng

Người mua phải có giấy phép nhập khẩu

PE film imported from Europe.

Quantity: 100 tons per month

Buyer must have import license.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài mới