Màng HDPE film để tái chế nhập khẩu từ Nhật – HDPE film imported from Japan for recycling

Màng HDPE film để tái chế nhập khẩu từ Nhật – HDPE film imported from Japan for recycling.

Cung cấp Màng HDPE film công nghiệp để tái chế. Xuất xứ từ Nhật. Người nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Số lượng 300 tấn/tháng.

Supply HDPE film from Japan for recycling. Importer must have import license for plastic scraps.

Quantity: 300 tons/month

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài mới