Giấy thùng Carton đã qua sử dụng – Giấy OCC 98-2 nhập khẩu từ Maroc

Giấy thùng Carton đã qua sử dụng – Giấy OCC 98-2 nhập khẩu từ Maroc

Số lượng: 250 tấn/tháng – Quantity: 250 tons/month

Xuất xứ: Maroc – Origin: Marocco

+Tiêu chuẩn/Specification:

Old Corrugated Containers (OCC) 98-2:

Outthrows plus prohibitive may not exceed 2%

Moisture: 12% max

+Người mua nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu – Buyer must have import license

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài mới