ABS mạ Chrome

ABS mạ chrome xuất xứ Châu Âu

ABS mạ chrome hay Chrome plated ABS.

+Nguồn gốc: Châu Âu

+Số lượng: 40 tấn/ tháng

+Người mua nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bài mới